GGIFF - Human Sun

Дэлгэцнээ гарах: 2023.06.09
6+ | 70 мин ( 1цаг 10 мин )
Хөх нар төвийн уран бүтээлчид Улаанбаатар медиа урлагийн наадам, Зүүн Арт, Сэлэнгэ арт кэмпт оролцсон тухайгаа баримтжуулан хийсэн кино.
07 сар
21
Өнөөдөр