GGIFF - International Competition Section

Дэлгэцнээ гарах: 2023.06.11
13+ | 140 мин ( 2цаг 20 мин )
GGIFF 2023 Олон улсаас нийт 291 бүтээл ирснээс уралдаант хэсэгт шалгарсан 14 бүтээлийн Six Shooter хэсэгт үзүүлснээс бусад 10 киноны үзвэр.
06 сар
14
Өнөөдөр