Хөхөө

Дэлгэцнээ гарах: 2021.09.24
G | 124 мин ( 2цаг 4 мин )
Хал нь гаднаа, хайр нь дотроо гэдэг философи, эх үрийн хайрын шүтэлцээ, эхнэр нөхрийн хайрын нандин чанарыг харуулна. Жинхэнэ хайр, жинхэнэ мөн чанар хаана илэрдэг вэ? Үхэл, амьдралын зааг дээр илэрдэг. Бид хамгийн агуу хайр эхийн хайр гэж ярьдаг. Тэгвэл түүнээс илүү агуу байж болох ямар хайр байгаа вэ? Тэр бол эхээ хайрлах үрийн хайр. Хөхөө шувууны домгоос сэдэвлэн бүтээсэн ХӨХӨӨ уран сайхны кино агуу их хайрын талаар өгүүлнэ.
Видео (1) | Фото (1)
01 сар
17
Өнөөдөр