Boss of Boss

Дэлгэцнээ гарах: 2019.05.10
6+ | 90 мин
3 найз болох Тахиа Бааяа Халзаа 3 т нэгэн шинэ дайсан гарч ирнэ.Тэдний амьдралд гэнэтийн зүйлүүд тохиолдож тэд хорлогдсоор байна.Тэр 3 учирыг нь олсон боловч улам хүнд байдалд орно.
ДҮРҮҮДЭД
05 сар
26
Өнөөдөр